Udflytning

Hvis du ønsker at flytte fra Sengeløse Plejecenter, skal du henvende dig til KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V, Tlf. 33 63 10 00

Ved dødsfald

De pårørende aftaler med bedemanden, hvordan afdøde skal herfra og fortæller centerets personale om aftalen. Senest to uger efter dødsfaldet skal indboet være hentet. I den forbindelse skal de pårørende underskrive en erklæring, hvor de bliver gjort bekendt med, at de ikke må disponere over boet, før skifteretten har talt. Erklæringen udleveres på vores kontor.

 

KAB sender den underskrevne erklæring til skifteretten. Eventuelle kontanter, smykker og bankbøger skrives på rydningserklæringen og udleveres til pårørende.

I forbindelse med dødsfald tilhører medicinen boet. Vi opfordrer pårørende til at aflevere medicinen på apoteket til videre destruktion. Hvis de pårørende ikke skaffer medicinen af vejen, gør personalet det.

Sengeløse Plejecenter

Landsbygaden 4
2630 Taastrup
Telefon: 43 35 26 10

e-mail: PlejecentretSengeloese@htk.dk
EAN-nr. 5798008904684

 

Se kort og flere kontaktinformationer