Medarbejder

Med udgangspunkt i vores værdisæt har vi skabt et velfungerende center for beboere, brugere, pårørende medarbejdere og samarbejdspartnere.Vi har fokus på kerneopgaven:

Vi lykkes, når beboerne oplever, at vi sammen skaber en værdig alderdom med rehabilitering og livsglædeVi har ansat medarbejdere med forskellige baggrunde inden for Social- og Sundhedsområdet samt administration og ledelse.

Derudover har vi personale i flexjob, løntilskud og virksomhedspraktik med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet og optimal udnyttelse af ressourcer.

 

Vi har røgfri arbejdsdag og prioriterer et sundt arbejdsmiljø højt.

 

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på livskvalitet og livsglæde.Vi har en værdibaseret personalepolitik baseret på kommunens overordnede værdier, som er:

  • Menneskelighed og et positivt livssyn

  • Engagement

  • Professionalisme

  • Helhed 

De fire værdier er kernen i vores værdibaserede personalepolitik. Medarbejdere og ledere skal bruge værdierne aktivt og handle i overensstemmelse med dem. Det giver mulighed for at træffe mere fleksible valg ud fra værdierne. Derved har den enkelte medarbejder og leder større råderum til at tage individuelle hensyn.

 

Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. October 2019, kl. 02:28.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://sengeloeseplejecenter.htk.dk/Medarbejder.aspx