Faglige organisationer

For Social- og Sundhedsområdet er der overenskomst med FOA Social og Sundhed, og det er FOA, der har forhandlingsretten.

Lønnen forhandles efter principper om Ny Løn, og det er FOA Social og Sundhed, der har forhandlingsretten.

Man vælger selv, om man ønsker at være medlem af FOA Social og Sundhed.

 

Plejecentret har sin egen lokale tillidsrepræsentant, og der afholdes løbende TRIOmøder med centerleder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

TRIO møderne er et dialogmøde med fokus på trivsel, samarbejde og gensidig respekt.