Introforløb

Som nyansat får du introduktion til kulturen i centret og arbejdsopgaverne.

Der aftales et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet dækker over en fælles introduktion til Sundhed og Omsorgscentret og en lokal introduktion til Sengeløse Plejecenter, dette introduceres du til via en mentor.

 

Introduktionsprogrammerne er med gennemgående emner, men planlægges individuelt.

 

Formålene med introduktion til dig som nyansat er:

 • at lette overgangen for dig, hvor både opgaver, krav, omgivelser og målgrupper kan være nye og uvante 
 • at sikre, at du hurtigt får succesoplevelser og dermed hurtigt får en positiv og loyal holdning til virksomheden
 • at sikre, at du hurtigst muligt kan præstere på samme (høje) niveau som øvrige ansatte

Følgende temaer er indeholdt i det fælles introduktionsprogram:   

 • introduktion til ældre – og sundhedsområdet 
 • kommunens seniorpolitik 
 • rehabilitering – som tilgang 
 • dokumentation 
 • ISBAR 
 • hygiejne 
 • retningslinjer og procedurer 
 • sundhedsstrategi, sundhedsfremme og forebyggelse 
 • kvalitetsstandarder 
 • hjælpemidler 
 • demensindsatsen i Høje-Taastrup kommune 
 • sygeplejeprofilen og sygeplejeindsatser 
 • social- og sundhedsassistentprofilen 
 • social- og sundhedshjælperprofilen
 • utilsigtede hændelser 
 • forebyggelse af arbejdsskader

Efter introduktion anbefales:

 • forflytning - obligatorisk 
 • brandforebyggelse, E-læringskursus 
 • grib om livet, E-læringskursus 
 • udvidet førstehjælpskursus – hvis relevant 
 • køreteknisk kursus – hvis relevant