Aflastningspladser

Sengeløse Plejehjem har 3 aflastningspladser.

Tegnet frise der viser byen og mennesker

Aflastningspladserne tildeles gennem kommunens visitationsenhed i Sundheds- og Omsorgscentret på rådhuset.

Har du behov for en aflastningsplads i kortere eller længere tid så kontakt visitationsenheden på tlf. 43 59 17 71 eller via mail på visitationsenheden@htk.dk

Vaskeordning

Det er også muligt at tilmelde sig til vaskeordning gennem De Danske Dampvaskerier og få afhentet dit private tøj til vask 1 gang ugentligt (fredag).

Kontakt plejehjemmet for at få oplyst prisen.

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dig pakken med personlig hygiejne samt vaskeordning så kontakt personalet på afdelingen.